Misia modrá planéta približuje tému ochrany životného prostredia žiakom prvého stupňa a učiteľom umožňuje realizovať výučbu environmentálnej výchovy hravou formou. Rozmanité vzdelávacie aktivity spolu s kreatívnou hrou a digitálnym obsahom zameraným na precvičovanie učiva žiakov bavia a motivujú k učeniu.

Klasické frontálne vyučovanie v triede je doplnené zážitkovými, terénnymi aktivitami či problémovými úlohami, ktoré žiakov vtiahnu hlbšie do problematiky. Výsledkom je, že žiaci okrem nadobúdania nových vedomostí zdokonaľujú aj svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, učia sa kriticky myslieť a logicky argumentovať.

Vďaka Misii modrá planéta si žiaci osvoja zásady šetrného správania k prírodným zdrojom, naučia sa triediť odpad a spoznajú význam ekologickej dopravy.

Misiu modrá planéta tvorí pestrý digitálny obsah v kombinácii s praktickými tlačenými materiálmi.

Benefity

 • Žiaci rozvíjajú praktické zručnosti
 • Učenie prebieha hravou formou
 • Žiaci sa učia spolupracovať
 • Aktivity rozvíjajú kreativitu a komunikačné schopnosti
 • Herné prvky zvyšujú motiváciu žiakov
 • Žiaci sa môžu vzdelávať aj v domácom prostredí

Obsah vzdelávacích materiálov

 • Rozsiahla metodická príručka s množstvom aktivít
 • Vzdelávacia hra s komponentami
 • Licencie na sprístupnenie digitálneho obsahu
 • Pravidlá hry
 • Palubný denník
 • Tímová karta
 • Sprievodca